Lite av samlingarna i Stadshuset KARLSTADS  KOMMUNARKIV
Kommunarkiv och kulturhistoria Del av första protokollet - från 1863. Klicka på bilden för större storlek!
Karlstads kommunarkiv* har ett rikt källmaterial för dig som är intresserad av person- och lokalhistoria.   Vårt arkivbestånd Vi förvarar arkiven från nuvarande Karlstads kommun och från dess föregångare Karlstads stad, Karlstads landskommun, Alsters, Nyeds, Älvsbacka, Väse, Grava, Segerstads, Nors och Östra Fågelviks kommuner. Sammanlagt rör det sig om cirka 3,1 kilometer handlingar från cirka 450 arkivbildare. Tidsmässigt ligger fokus på den kommunala tiden, det vill säga från 1863 fram till nutid, men vi har även visst material från sent 1500-tal och framåt. Vi har för avsikt att här i Wermlandsbilder förutom CE Nygrens bilder även lägga exempel på olika typer av dokument som finns tillgängliga i arkivet. Dessa kommer huvudsakligen att läggas in i pdf-format. Öppettider Kommunarkivet Måndag – fredag 10.00-12.00 Besöksadress: Stadshuset, Drottninggatan 32. Telefon: 054-540 24 25 E-post:kommunarkivet@karlstad.se (Uppgifterna aktuella september 2013)
 info@wermlandsbilder.se
-
STARTSIDAN STARTSIDAN