Den 1/1 1934 införlivades Karlstads landsförsamling som legat på bägge sidor om stadsförsamlingen med Karlstad stad. Till landsförsamlingen hörde Alsters Herrgård, bruk och station. Bilderna i vårt album kommer huvudsakligen från Herrgården, Alsters bruk, angränsande delar av Alster socken, norr om E18, samt de västra delarna av Östra Fågelvik. Klicka här för en äldre karta (1883) med de gamla församlingsgränserna. OBS! hur Alsters Herrgård och Alsters station ligger “inne i” Östra Fågelvik. Norrut ligger Gunnerud i Alsters församling/socken. Österut ligger Lugnvik (OBS! stavningen) och Busterud i Östra Fågelvik.
NORRA RÅDAS VAPEN
POPULÄRA PLATSER ATT BESÖKA
ALSTERDALENS HBF
Alsterdalen ligger på bägge sidor om Alsterälven, som slingrar sig fram från sjön Alstern i norr ner till Vänern i söder.
info@wermlandsbilder.se