CE Nygrens porträttsamling Karlstads kommunarkiv har ett rikt källmaterial för dig som är intresserad av person- och lokalhistoria. I kommunarkivet finns lokalsamhällets historia bevarad, huvudsakligen från 1863 och framåt. Utöver de kommunala arkiven förvarar kommunarkivet också C.E Nygrens porträttsamling med tusentals porträttfoton på kända och okända karlstadsbor* från 1800- och början av 1900-talet. I ett samarbete mellan Wermlandsbilder och Karlstads kommunarkiv scannas dessa foton och annat intressant i arkivet. Det inscannade materialet läggs succesivt ut på Wermlandsbilder.se. *Det finns även kort på icke-karlstadsbor.
info@wermlandsbilder.se
KARLSTADS  KOMMUNARKIV