CARLSTADS- GILLET
Gillets uppgifter är bl.a. att sprida kännedom om Karlstads historia att väcka intresse för bevarande av stadens ur historisk, topografisk, konstnärlig eller kulturell synpunkt värdefulla minnesmärken och egendomligheter.
Samlingar Gillet förfogar över ett stor samling foto och dokument. Delar av samlingarna kommer Gillets bildgrupp att publicera i vårt “album” hos Wermlandsbilder. Det finns information om hur man söker bland bilderna/dokumenten. Klicka här Mer om vår verksamhet hittar du på vår hemsida: https://www.carlstads-gillet.se/ Vår adress (2021) Carlstads-Gillet Vikengatan 6 652 26 Karlstad
info@wermlandsbilder.se