BAKGRUND Många hembygdsföreningar har använt Sofie Reflex för framför allt föremålsregistrering men det allmänna omdömet har varit att den lösningen har varit för krångligt att använda. Sofie är utvecklad för muséers krav på dokumentation vilket inte riktigt rimmar med den verksamhet på ideell grund som de flesta Hembygdsföreningar bedriver. Dessutom saknas ett enkelt och billigt sätt att publicera databasen på Internet. Vi hade gärna sett att en del av Access-medel använts till att skapa en för Hembygdsföreningar anpassad databaslösning. Eftersom detta inte skett provade vi först en intressant lösning "Sockenbilder" men ville även försöka oss på att utveckla en lösning, baserad på våra önskemål. Under våren 2009 utvecklade två studenter på Karlstads Universitet en databaslösning för inmatning och publicering av framför allt bilder på Internet. Lösningen omfattar även dokument-, ljud- och videofiler. Den första versionen som Wermlandsbilder nu använder är uppbyggd med PHP som skapar WEB-sidor från en MySQL-databas. Inom IT-branschen betraktas detta som en standardlösning vilket passar bra eftersom all programutveckling sker externt.
MEDIADATABAS INFO
Exempel på bilder ur databasen OBS! Klicka på bilderna för större storlek
De kriterier som vi till en början satte upp var följande: Antalet databasfält skall anpassas till våra behov. Databasinmatningen skall ske online. Varje inmatare får ett lösenord. Publicering på ett beprövat WEB-hotell (One.com). En .net lösning med ASP stöds ej av One.com. Sökningen skall kunna ske på ett eller flera fält. På ett enkelt sätt få besökarna att kommentera bilderna. Via en inbyggd e-mailfunktion skickas kommentarer/frågor till en e-mailadress som alla inmatare har tillgång till. Databasen skall även kunna användas av andra föreningar som lägger in sina bilder i ett eget “album”. Sökningen sker i alla eller i ett speciellt album. I den första version som nu publiceras har alla grundkriterier uppfyllts. Vi är tacksamma för synpunkter för att kunna förbättra både funktion och utseende. Utvecklingen av databasen har kostat 0 kr - driften kostar ca 750 kr/år! Genom att databaslösningen skapades som ett examensarbete av studenter vid Karlstads Universitet kostade denna del oss ingenting. Eventuellt kan vi få hjälp med justeringar och tillägg på samma sätt. Om vi blir tvungna att anlita konsult för fortsättningen bygger vi upp en fond av medlemsavgifter. Wermlandsbilder kommer även att försöka få EU-pengar och via medlemsföreningar anslag från respektive kommun. Databasen är placerad hos One.com. Man får här ett mycket stort utrymme till låg kostnad.
info@wermlandsbilder.se