info@wermlandsbilder.se
Stadsfullmäktiges i Karlstad Handlingar. Handlingarna som förvaras i bokform är digitaliserade och finns som sökbara pdf-filer. Förutom länkar i denna lista finns böckerna som vanliga dokument (sök efter “Protokoll”) i Kommunarkivets album hos wermlandsbilder.se
Stadsfullmäktigehandlingar
Årgång
Länk
1907
Kommer senare
1908
Kommer senare
1909
Kommer senare
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
KARLSTADS  KOMMUNARKIV