NORRA RÅDA SOCKEN ligger ca 80 km norr om Karlstad efter väg 62.
Grava socken är en av Karlstads härads tre socknar och belägen strax norr om Karlstad. Socknen sträcker sig från Forshaga i norr till Färjestad i söder och breder ut sig på bägge sidor av Klarälven. Grava Hembygdsförening bildades så sent som 1955. Hembygdsgården utgör tillsammans med andra gamla hus “Träfotere” och ligger vid södra ändan av sjön “Södra Hyn”.
NORRA RÅDAS VAPEN
GRAVAS VAPEN
GRAVA HBF
Det gröna står för skogen. Det gula för odlingsjorden. Det blå bandet för Klarälven. Det mörkt röda för sågverken. Det ljust röda för sågverkens karaktäristiska skorstenar, som ännu i sen tid utgjort landmärken för Gravabor och alla som passerade Grava på vägar och järnvägar. Mer om vapnets tillkomst
Grava socken ligger strax norr om Karlstad - utefter väg 62.
Upphovsman: Erik Andersson
info@wermlandsbilder.se