NORRA RÅDAS VAPEN Vapnet symboliserar dels Klarälven, dels Uddeholms 5 kraftverk i Klarälven.
Norra Råda ligger ca 80 km norr om Karlstad - utefter väg 62.
Norra Råda socken är belägen i hjärtat av Värmland, gränsande i nordöst och öster till Hagfors och Bergslagsbygderna kring Filipstad, i norr till Ekshärad, i väster till Sunne och kommunerna i Fryksdalen och i söder till järnbruksköpingen Munkfors. Norra Råda hembygdsgård - Kärnåsen - är öppen sommartid och är främst känd för sin hembygdsvecka “Klar- Hälja”. Kärnåsen har egen hemsida: www.karnasen.nu
info@wermlandsbilder.se
NORRA RÅDA HBF