NYHETER
20231212 STADSFULLMÄKTIGEPROTOKOLL Stadsfullmäktige var från 1863 till och med 1970 det högsta beslutande valda organet i en stad i Sverige. Vid kommunreformen 1971 ersattes stadsfullmäktige i likhet med motsvarande organ i tidigare landskommuner och köpingar, kommunalfullmäktige, av kommunfullmäktige. Karlstads Kommunarkiv har beslutat (2023) att digitalisera och publicera en del av stadens fullmäktige- protokoll/handlingar. Publiceringen sker som sökbara pdf-filer. Mer information. 20231007 NYTT ALBUM: “KARLSTADS SKOLMUSEUM - DIGITAL VERSION” (kolla information här) Karlstad hade tidigare ett skolmuseum vars samlingar höll hög klass. Museets samlingar initierades av Karlstads legendariske skoldirektör Carl-Eric Carldén på 1970-talet. 1980 var det etablerat. 2013 flyttade kommunen från lokalerna i Gamla gymnasiet i centrala Karlstad till Rudsskolans högstadium. Hösten 2023 packas samlingarna ner och magasineras. En del - fotosamlingen - togs om hand av kommunarkivet. För denna del är digitalisering ett sätt att dels presentera samlingarna men även säkerställa - skapa en digital kopia av samlingarna*. Digitalisering sker i samarbete mellan Karlstads Hembygdsförening och Karlstads kommunarkiv.
STARTSIDAN
info@wermlandsbilder.se