ÖSTRA FÅGELVIKS VAPEN
Vapnet symboliserar närheten till Vänern och den stora järn- transporten med häst från Bergslagen till järnvågen i Skattkärr.
Östra Fågelvik är en gammal sockenbildning som ligger ca 1 mil Ö om Karlstad - utefter väg E18. Huvudorten är Skattkärr. Östra Fågelvik ingår numera i Karlstads kommun.
Hembygdsföreningen bildades 1961 och huserar i “Kälktôrpe” strax intill Ö. Fågelviks kyrka. Kälktorpet omfattar i dag 8 byggnader. De flesta bilderna i detta album är framtagna av studiecirkeln “Fôr i tia i Fôggelvik” som ger ut en populär årsskrift “Östra Fågelviksglimtar”. Även Allan Ohlson med sina rötter i Skattkärr har bidragit med en stor mängd vykort som är utlagda här men även i Alsterdalens hembygdsförenings album. Föreningens hemsida hittar du här.
Kälktôrpe
info@wermlandsbilder.se
ÖSTRA FÅGELVIKS HBF